Tìm kiếm

Monday, November 16, 2015

Tránh Thai Bằng Tính Vòng Kinh Nguyệt Như Thế Nào?

Tránh thai bằng tính vòng kinh nguyệt hay còn được gọi phương pháp tránh thai với tên gọi Ogino - Knauss. Bạn có thể hình dung và áp dụng nó dựa vào hình ảnh dưới đây:

Tránh thai bằng tính vòng kinh nguyệt

Không phụ thuộc vào số vòng kinh, số ngày kinh của phụ nữ, từ thời điểm trứng rụng tới ngày đầu của vòng kinh ở bất cứ người phụ nữ nào đều là 14 ngày.

Dựa vào đây bạn có thể tính được những ngày nào là ngày không có khả năng thụ thai hoặc không thụ thai. Phương pháp tránh thai tính theo vòng kinh nguyệt như thế này đem lại hiệu quả không cao do vòng kinh của mỗi người qua mỗi tháng khác nhau là khác nhau. Có hiệu quá chính xác cao đối với người có vòng kinh và số ngày có kinh đều đặn.

Để đem lại hiệu quả tránh thai cao, nhằm tránh mang thai ngoài ý muốn thì cần áp dụng phương pháp tránh thai bằng tính vòng kinh nguyệt với các phương pháp khác.

No comments:

Post a Comment